LOE Online

 

เลเวลอัพ รับกระหน่ำ
  

เพียงแค่ผู้เล่นมีเลเวลถึงระดับที่กำหนด ก็สามารถกดรับของรางวัลไอเทมในเกมไปได้เลย


 

ระยะเวลากิจกรรม
 

    ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคมเป็นต้นไป


 

รายละเอียดกิจกรรม
 

   ผู้เล่นทำการเข้าเล่นเกม  LOE Online และเก็บเลเวลจนถึงระดับที่กำหนด ก็สามารถกดรับของรางวัลไปได้เลย


 

รายละเอียดของรางวัล
 
 


 


 


 วิธีการรับของรางวัล
 

   1. คลิกปุ่ม Event ที่หน้า LOE Official Website (www.loeonline.in.th)


 
 

   2. กด เข้าร่วมกิจกรรม เลเวลอัพ รับกระหน่ำ

 
 
 

   3. ผู้เล่นจะเข้าสู่หน้ากิจกรรม ทำการล็อคอินและเลือกตัวละครในเกม


 

 

 

  4. ระบบจะแสดง ข้อมูลผู้เล่น และระดับของรางวัล แต่ละระดับเลเวลที่สามารถรับได้ ให้ผู้เล่นเลือกของรับรางวัล

 

 

   5. เมื่อผู้เล่นกดรับรางวัล ระบบจะแสดงไอเทมที่ผู้เล่นได้รับ หากผู้เล่นมีเลเวลถึงกำหนด
 หมายเหตุ

     1. 1 ID สามารถกดรับรางวัลได้รางวัลละ 1 ครั้งเท่านั้น
     2. ระบบจะอิงจากตัวละครที่มีเลเวลสูงสุดใน ID ของผุู้ล่น
     3. แนะนำให้ใช้ Browser IE 8 ขึ้นไป ในการกดรับของรางวัล (สำหรับผู้เล่นที่ไม่สามารถกดรับของรางวัลได้)